Teenused

Üldehitus- ja remondiööd:

 • Maalritööd
 • Plaatimistööd (k.a. dekoratiivkivide paigaldamine)
 • Viimistlustööd
 • Põrandatööd (põranda valamine, parketi paigaldamine vmt)
 • Renoveerimistööd
 • Trepiehitus
 • Akende/uste paigaldus
 • Lammutustööd

Välitööd:

 • Vundamenditööd
 • Kanalisatsioonitööd (vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus)
 • Katusetööd (k.a. parandus)
 • Soojustustööd (seinad, pinnakatted, torustikud ning kütte-, ventilatsioonikambrid ja ventilatsioonisüsteemid)
 • Fassaaditööd
 • Terrasside ehitus
 • Müüritööd

Muu:

 • Sanitaartehnilised tööd
 • Elektritööd
 • Ventilatsioonitööd
 • Küttesüsteemitööd
 • Mööbli valmistamine